Sve na jednom mestu za vaša vozila


AlternatorAlternator je električni generator koji strujom snabdeva sve električne uređaje automobila i puni akumulator. Generator je mala elektrana koju pokreće motor; kad motor ne radi, električnu energiju daje akumulator. Električni generator može biti dinamo – generator jednosmerne struje ili alternator – generator naizmenične struje.

Danas većina automobila ima generatore naizmenične struje, dakle alternator; oni su jači i već pri najmanjem broju okreta daju dovoljno struje za punjenje akumulatora. Budući da je za punjenje akumulatora potrebna jednosmerna struja, svi alternatori imaju još i ispravljač koji pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu.


StarterELEKTROPOKRETAČ – STARTER (ANLASER) je motor jednosmerne struje sa rednom pobudom. Anlaser iz nemačkog jezika, starter motor iz engleskog jezika ili prevedeno na srpski – anlaser (elektropokretač) je, kao što mu i ime govori, električni motor koji služi za pokretanje benzinskih ili dizel motora. Radi se o klasičnom jednosmernom motoru sa četkicama. Jedan od nedostataka motora sa unutrašnjim sagorevanjem je i taj što se ne mogu sami pokrenuti, kao parne mašine ili elektromotori. Motore je potrebno pokrenuti - zavrteti nekom pomoćnom mašinom ili uređajem do određenog broja obrtaja i tako stvoriti potrebne uslove da sam proradi (upali). Nekada se to radilo ručno, pomoću tzv. kurble. To se čini i danas ali samo kod malih, na primer vanbrodskih motora za čamce ili kod malih motocikala - mopeda. Motori većih snaga su se uvek pokretali nekim drugim motorom ili ureñajem. Snaga, odnosno obrtni momenat tih motora ili urećaja morala je da savlada sve otpore koji se javljaju pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem. A ti otpori zavise od kompresije u cilindrima, broja cilindara i trenja u ležajevima svih obrtnih delova


DC MotorElektromotori su uređaji koji pretvaraju električnu energiju u mehaničku. Elektromotori uglavnom rade na principu elektromagnetne indukcije, mada postoje i elektromotori koji koriste druge elektromehaničke fenomene, kao što su elektrostatička sila i piezoelektrični efekat. Kada se kaže elektromotor, uglavnom se misli na rotacioni elektromotor tj. motor koji stvara obrtno kretanje. Glavna prednost jednosmernih motora u odnosu na one koji se napajaju naizmeničnim veličinama je lakše upravljanje brzinom, momentom i smerom obrtanja. DC motori se uglavnom prave za manje snage, jer bi za veće snage oni morali da imaju veće i jače izvore jednosmerne struje.


GeneratorI pored velikih prednosti mašina za naizmeničnu struju, mašine jednosmerne struje široko se primenjuju i kao generatori i kao motori. Ove mašine dopuštaju kontinualnu promenu brzinokretanja, imaju veliki moment u trenutku puštanja u rad, pa se dosta primenjuju u transportu, automatici, automobilima itd. Nedostatak ovih mašina je vezan za kolektor u odnosu na beskolektorske mašine naizmenične struje.